KALENDER - LIKNES BEDEHUS
Kalenderen er tom
AESTON
Kvinlog Bedehus
Kalender
Ingen arrangement
> Se hele kalenderen
 

Årsmøte for bedehuset

14.01.2011
Årsmøte for bedehuset

Torsdag 27. januar kl. 19.00 blir det årsmøte for Kvinlog bedehus. Da håper Terje Kvinlog, leder for bedehusstyret, at mange møter opp.

På årsmøte skal det velges nye representanter til styret,  samt også medlemmer til forsamlingsrådet. Valgkomiteen skal nå i gang med sitt arbeid. Utenom årsmelding, regnskap og valg, blir det orientering om diverse saker knyttet til bedehuset.
Nåværende styret er sammensatt slik:
Leder: Terje Kvinlog (på valg)
Nestleder: Per Sverre Kvinlaug (ikke på valg)
Odd Terje Helle (ikke på valg)
Sissel Lindefjell (på valg)
Stian Engedal (på valg
1. vara: Tom Gallatin (ikke på valg)

I forsamlingsrådet er Odd Terje Helle og Tønnes T. Kvinlaug p å valg. Den nye lederen for bedehusstyret går automatisk inn i forsamlingsrådet.

På slutten av årsmøtet blir det bevertning.

 
Nyhetsarkiv
 
© Kvinlog Bedehus 2019  |  Søk   Bookmark and Share